Geef vrijheid door !

1945 – 2018

Geef vrijheid door!

Wie herdenken we?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar vrijwel alle landen in de wereld bij betrokken waren, kwamen naast militairen voor het eerst ook grote aantallen burgers om. In Nederland herdenken we op 4 mei de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Velen zijn omgekomen omdat zij in verzet kwamen of stierven door oorlogsgeweld of uitputting, zowel in Europa als in Zuidoost-Azië. Maar bovenal kwamen tallozen om het leven door doelbewuste en systematische vervolging en moord. Onder hen Joden, Sinti en Roma en andere groepen die de nazi’s als minderwaardig beschouwden.
We lezen in deze site ook een persoonlijk verhaal over Jan Roes.
Sinds 1961 herdenken we ook de Nederlanders die zijn omgekomen toen ze van overheidswege uitgezonden waren in het buitenland. Zij zijn slachtoffer geworden tijdens een conflict of oorlogsgeweld waarbij de staat der Nederlanden betrokken was.

schermafdruk 000229

Dodenherdenking
Graag nodigen wij eenieder, dus ook u, uit om deel te nemen aan de officiële plechtige herdenking welke op vrijdagavond 4 mei zal gehouden plaatsvinden in het Walkartpark te Zeist.

Bevrijdingsdag
’s Morgens wordt het bevrijdingsvuur voor het gemeentehuis ontstoken en ’s middags zijn er aan aantal aangepaste voorstellingen in Theater Figi en Theater de Egeling.

Al de details vindt u op deze website.