Monumenten en herdenken

Het officiële Zeister Monument staat in het Walkartpark. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Het is belangrijk de jeugd bij de herdenkingen te betrekken waardoor ze onze vrijheid extra kunnen waarderen.

Vandaar dat een nauwe samenwerking met de scholen op prijs wordt gesteld. Met name ieder lustrum willen wij hier extra aandacht aan verlenen.

Jaarlijks wordt een school uitgenodigd om een leerling af te vaardigen die tijdens de Dodenherdenking op 4 mei een eigen gedicht voordraagt.

 

Daarnaast worden de herdenkingsmonumenten in Zeist geadopteerd door de scholen. De kinderen onderhouden de monumenten en krijgen informatie over de achtergrond.
Zo wordt jaar op jaar de herinnering en herdenking bij een nieuwe generatie levendig gehouden.

 

De volgende scholen doen aan dit project mee:

Monument                                      School

Soestdijkerstraatweg                      De Kameleon          
Alg Begraafplaats (7 graven)          Comeniusschool
Indië monument                               Zeister School Ver.
Vrijheidsplein (vogel)                       De Wegwijzer
Alg. Begraafplaats (piloten)             Kercheboschschool
Treinstation Den Dolder                  Openb. Montessorischool
Gedenksteen (3 gefussieerden)      De Pirapoleon
Joods Monument                            ……………