Scholen & Monumenten

Het is belangrijk de jeugd bij de herdenkingen te betrekken waardoor ze onze vrijheid extra kunnen waarderen.

Vandaar dat een nauwe samenwerking met de scholen op prijs wordt gesteld. Met name ieder lustrum willen wij hier extra aandacht aan verlenen.

Jaarlijks wordt een school uitgenodigd om een leerling af te vaardigen die tijdens de Dodenherdenking op 4 mei een eigen gedicht voordraagt.

In 2010 werd (samen met het Zeister Historisch Genootschap)  ter gelegenheid van de 65e viering aan alle leerlingen van de hoogste klassen van het basis onderwijs een DVD aangeboden met filmpjes over het leven in Zeist tijdens de bezetting, de intocht van de bevrijders, gesprekken met oud verzetsleden en de adoptie van monumenten.

Daarnaast worden de herdenkingsmonumenten in Zeist geadopteerd door de scholen. De kinderen onderhouden de monumenten en krijgen informatie over de achtergrond.
Zo wordt jaar op jaar de herinnering en herdenking bij een nieuwe generatie levendig gehouden.

De volgende scholen doen aan dit project mee:

Monument                                      School

Soestdijkerstraatweg                      De Kameleon          
Alg Begraafplaats (7 graven)         Comeniusschool
Indië monument                             Zeister School Ver.
Vrijheidsplein (vogel)                       De Wegwijzer
Alg. Begraafplaats (piloten)            Kercheboschschool
Treinstation Den Dolder                Openb. Montessorischool
Gedenksteen (3 gefussieerden)    De Pirapoleon
Joods Monument                            ……………