Martin Slootweg – vrz 4en5mei comite

Dames en heren, jongens en meisjes,

Namens het 4 en 5 mei comité van Zeist mag ik u weer van harte welkom heten bij deze dodenherdenking. Ook dit jaar geen live herdenking  in het Walkartpark, maar via Slotstad- radio en tv.

Een speciaal welkom aan onze Burgemeester Drs. J.J.J.M. Janssen die een toespraak zal houden en aan de heer Drs. G.P. van der Vorst, medeauteur van het indrukwekkende boek  “Dan Komen Angst en Wanhoop Aangeslopen” Hij houdt een lezing over de Joodse onderduikers in Zeist.

Vorig jaar konden we niet bedenken dat de Coronapandemie zo lang zou duren, maar we zijn dankbaar dat we op deze manier invulling kunnen geven aan deze bijzondere 4-mei herdenking.

Vandaag herdenken wij de slachtoffers die tijdens en na de 2e Wereldoorlog gevallen zijn.

In gewone tijden doen wij dat in het Walkartpark bij het “Monument voor de Gevallenen”, ontworpen door Dick Wolbers.

Op de beide muurtjes, aan weerszijde van het monument, staat de tekst:

Zij gaven hun leven voor de vrijheid en voor de toekomst van onze kinderen

Het monument, een mannenfiguur houdt met zijn rechterarm de Nederlandse vlag vast als symbool voor de nationale eer en vrijheid en met zijn linkerhand ondersteunt hij zijn blik, recht vooruit vertrouwend op een betere toekomst.   

Morgen, 5 mei,  vieren wij dat Nederland 76 jaar geleden bevrijd werd van de Duitse bezetter, een historisch lange periode, maar beseffen we ook dat vrijheid niet vrijblijvend of vanzelfsprekend is?  

We leven nu in de grootste crisis sinds de 2e Wereldoorlog, ook nu worden onze vrijheden ingeperkt, waar we maar niet aan kunnen wennen.

Een vergelijking met de 2e Wereldoorlog gaat mank, want wij hoeven niet in de angst te leven. Wij worden niet opgepakt, gevangen genomen of door de bezetter gedood. Zij toen wel.

Het jaar thema van het Nationaal 4 en 5 mei Comité is geschreven door Daan Rovers, de Denker Des Vaderlands, met de titel

Het fundament van de vrijheid “ .

Vrijheid betekent, zoals hij omschrijft

  • Kunnen gaan en staan waar je wilt,
  • Je eigen keuzes maken,
  • Jezelf kunnen zijn, en
  • Vrij zijn om te doen en te zeggen wat je wilt.

Hoezeer wij ook van mening verschillen, het begrip vrijheid en de discussie daarover, hoort al eeuwen bij onze cultuur en traditie. Laten we die discussie blijven voeren.

Nu met de huidige Coronapandemie ervaren we dat onze vrijheden iets zijn ingeperkt.

Maar hou vol kijk naar de betere toekomst, zoals het monument zo mooi uitbeeld, het einde is inzicht.

We vertrouwen erop dat wij volgend jaar op 4 mei met elkaar , weer in het Walkartpark, de slachtoffers van oorlogsgeweld kunnen herdenken en dat wij op 5 mei Bevrijdingsdag mogen vieren. 

Laten we met elkaar in gesprek blijven en zo het fundament van onze vrijheid verstevigen.

Ik wens iedereen zijn vrijheid, zijn gezondheid en zijn veiligheid.

Dank u wel.