Holocaust herdenking 2023

Het Comité 4 en 5 mei Zeist herdenkt, samen met de gemeente Zeist, op zondag 29 januari 2023 de Holocaust. Om 14.00 uur start een herdenkingsbijeenkomst in de hal van het gemeentehuis. Daarna leggen burgemeester Koos Janssen, namens het college van B&W, en nabestaanden van slachtoffers uit Zeist kransen bij het Joods monument in het Walkartpark. De herdenking is om 15.00 uur afgelopen.

Jaarlijkse herdenking in Zeist

Het Nederlands Auschwitz Comité organiseert elk jaar op de laatste zondag in januari de Nationale Holocaust Herdenking. Vanaf 2022 herdenkt ook Zeist jaarlijks de slachtoffers van de Holocaust. De gedachte van het organiserende Comité 4 en 5 mei Zeist is volgens voorzitter Martin Slootweg dat de Holocaust als industriële manier van uitroeiing nooit in de vergetelheid mag raken: “Het feit dat een deel van de bevolking buiten de samenleving werd gezet, vervolgd en vermoord, moet onder de aandacht van de samenleving blijven. Nadrukkelijk ook van volgende generaties.

Het comité en de gemeente zijn om die reden erg blij met de betrokkenheid van scholengemeenschap de Breul bij de komende herdenking.

De Jodenvervolging in Zeist

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in veel Europese landen de Joodse, Roma en Sinti bevolkingsgroepen geïsoleerd, vervolgd en vermoord. Dit gebeurde op grond van wie zij waren. Een verschrikkelijk plan, de Endlösung, lag aan deze uitroeiing ten grondslag. Ook in Zeist werden inwoners geconfronteerd met de verschrikkingen van dat plan en de daaraan voorafgaande vervolging. Op het monument in het Walkartpark zullen in 2023 153 namen worden vermeld van (voormalige) Joodse inwoners van Zeist die overleden onder die onmenselijke omstandigheden.

Joodse onderduikers in Zeist

De jaarlijkse herdenking is mede geïnspireerd door het herdenkingsboek ‘Dan komen angst en wanhoop aangeslopen’ van de Zeistenaren Heleen bij ’t Vuur en Gerrit van der Vorst. Het boek herdenkt de honderden Joodse vervolgden die hun leven trachtten te redden door onder te duiken in Zeist. Voor velen tevergeefs. De lang in de vergetelheid gebleven ellende van deze tijdelijke inwoners wordt op 29 januari eveneens herdacht.

Programma op 29 januari 2023:

13.30 uur Start inloop in de hal van het gemeentehuis

Welkom door Martin Slootweg, voorzitter van het Comité 4 en 5 mei Zeist.

Toespraak door burgemeester Koos Janssen.

Bijdrage van Sophie Schrijver-Altmann. Sophie is na de oorlog geboren in Zeist, waar haargrootouders, ouders en 3 broertjes tijdens de bezetting woonden en onderdoken. Raphael (6) en Martijn (3) Altmann werden na verraad weggehaald uit kindertehuis Zonneschijn aan de Oranje Nassaulaan, met noodlottig gevolg.

Bijdrage van Reza Tomassen, Dilara Yildirim en Minke Wijnbelt, leerlingen van katholieke scholengemeenschap de Breul.

14.30-15.00 uur Na de toespraken in het gemeentehuis volgt een stille tocht naar het Walkartpark:

Bij het Joods monument worden kransen gelegd.

Na de kranslegging spreekt rabbijn Hannah Nathans het Kaddisj uit, ter nagedachtenis aande overledenen.

Hierna is er gelegenheid voor de deelnemers om zelf bloemen of een steentje te leggen bijhet monument.

De muzikale bijdragen aan het programma worden verzorgd door Myrthe van de Wetering en Filip Vacha.Tijdens de herdenking is een fotopresentatie te zien van Joodse inwoners en onderduikers die slachtoffer werden van de Holocaust.

Voor nadere inlichtingen over deze Holocaust-herdenking:
Martin Slootweg, voorzitter Comité 4 en 5 mei Zeist:
telefoon 06-53217330
email mslootweg@hetnet.nl

Uitzending op Slotstad RTV
Onderstaand een samenvatting van de Holocaust herdenking Zeist 2023

Herdenkingsconcert

Op donderdag 4 mei organiseert Stichting Zaterdagmiddagconcerten Zeist een herdenkingsconcert in de Oude Kerk in Zeist. Het concert begint om 21:00 uur, aansluitend op de landelijke herdenking op de Dam in Amsterdam en de dodenherdenking in het Walkartpark in Zeist.

Het solistenkwartet ‘Sacred Singers’ trad eerder samen met pianist Wouter Harbers op in Het Concertgebouw. Vanavond komen ze opnieuw bij elkaar, om het indrukwekkende Requiem van Fauré uit te voeren. 

Vooraf speelt Wouter het adagio van Samuel Barber.

Entree: gratis (collecte na afloop) 
Adres: Oude Kerk, 1e Dorpsstraat 1, 3701 HC Zeist

Tickets reserveren kan hier.

Concert Marinierskapel de Koninklijke Marine

De Marinierskapel der Koninklijke Marine geeft op maandag 8 november 2021 om 20:00 uur een concert in Theater Figi.

Deze kapel behoort tot de beste harmonie orkesten in de wereld en zijn de muzikale ambassadeurs van de krijgsmacht.

In het programma “zo wijd de wereld strekt” hoort u symfonische blaasmuziek van hoog niveau, spetterend bigband repertoire en toegankelijke volksmuziek. Het orkest brengt deze avond een zeer gevarieerd non-stop programma o.l.v. chef-dirigent majoor Arjan Tien. Deze avond is er een gastoptreden van Dennis van Aarssen, winnaar van The Voice of Holland 2019. De titel van dit non stop programma verwijst naar de lijfspreuk van het Korps Mariniers “Qua Patet Orbis”, zo wijd de wereld strekt.

Het concert begint om 20.00 uur en zal plaatsvinden in de Hendrik Marsmanzaal. Kaarten kosten € 7,50 en zijn te bestellen op www.figi.nl.

Denkt u om uw QR-code

Klik hier voor nadere informatie