Organisatie

Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Comité Zeist bestaat uit de volgende onbezoldigde vrijwilligers.

 

Gerard van Voorden (promotie)
Alie Alberts (contacten gemeente)
Marcel Pluim (penningmeester)
Gerard Ruijs (secretaris)
Martin Slootweg (voorzitter)
Jos Coumans (Nationaal Comité) (niet op de foto)

Het voltallige bestuur is bereikbaar onder  bestuur@4en5meiZeist.nl

Secretariaat (secretaris@4en5meiZeist.nl)
Graaf Janlaan 82
3708 GP  Zeist

De activiteiten worden mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de gemeente en de bijdragen van sponsors.
De dodenherdenking vindt jaarlijk plaats, het bevrijdingsfeest wordt ieder lustrum groots gevierd.

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30160794.   Bankrekening 69 08 05 616 ING Zeist.