Programma 2023

Thema: Leven met oorlog

Het themajaar Leven met oorlog vormt in 2023 een jaar lang de rode draad door alle herdenkingen, vieringen en andere activiteiten. Met het jaarthema vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2022-2023 aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving.

De afstand tot de Tweede Wereldoorlog wordt ieder jaar groter, maar bijna iedere Nederlander heeft via overlevering van generatie op generatie te maken met de Tweede Wereldoorlog of andere oorlogen sindsdien. Voor de eerste generatie is het doorgeven van oorlogservaringen vaak een belangrijke vorm van verwerking en een manier om hun kinderen en kleinkinderen te waarschuwen voor het gevaar van oorlog. Volgende generaties geven een eigen duiding aan het oorlogsverleden op basis van de verhalen die zij via de eerste generatie hebben doorgekregen en gedrag dat voortkomt uit de ervaringen van hun (groot)ouders.

Zo zijn de effecten van oorlog nog steeds merkbaar in het leven van veel mensen, zowel voor de direct betrokkenen als voor hun partners, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden. Jongere generaties dragen ook de ervaring van recentere oorlogen met zich mee – dichtbij of ver weg. Sommige kinderen en kleinkinderen van getroffenen worstelen met vragen over de eigen identiteit.

Graag nodigen wij eenieder uit om deel te nemen aan de officiële plechtige Dodenherdenking welke op woensdagavond 4 mei zal plaatsvinden in het Walkartpark te Zeist. 

Donderdag 4 mei 2023 – Dodenherdenking 

19.00 uur
Verzamelen voor het gemeentehuis. 

19.10 uur
Opstellen voor stille tocht:
– De slagwerkgroep van de drumfanfare Jonathan
– College van B& W & Gemeenteraad van Zeist
– 4 en 5 mei comité́
– Oud strijders en veteranen en Nabestaanden
– Politie en brandweer
– Oranje Comité́
– Raad van Kerken, Platform Levensbeschouwingen en religies 
– Publieke, maatschappelijke en culturele organisaties 
– Scouts
– Belangstellenden

19.15 uur
Vertrek stille tocht naar het monument in het Walkartpark, begeleid door de drumfanfare Jonathan.

19.25 uur
Aankomst Walkartpark, koraalmuziek door het Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap KZHM:

Aantal sprekers afgewisseld met door koraalmuziek

20.00 uur
Twee minuten stilte.

20.02 uur
Wilhelmus en kranslegging.
Daarna is er de gelegenheid ook kransen of bloemen te leggen bij het Indisch Monument en het Joods Monument. 

21:00 uur
Herdenkingsconcert in de oude kerk
Requiem van Fauré door Wouter Harbers & solistenkwartet ‘Sacred Singers’.

Vrijdag 5 mei 2023 – Bevrijdingsdag 

09.00 uur:
Ontsteken bevrijdingsvuur bij het gemeentehuis

20:30 uur:
De Bevrijdingstaptoe Zeist 2023