Programma 2022

Thema: Vrijheid in verbondenheid. 

In het voorjaar van 2020 was de hoopvolle verwachting dat de coronacrisis ons nader tot elkaar zou brengen, maar dat blijkt bijna twee jaar later maar deels waar. De pandemie heeft ook juist maatschappelijke problemen en tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht, en getoond dat onze vrijheden soms haaks op elkaar lijken te staan persoonlijke zeggenschap en het collectieve belang lijken niet altijd verenigbaar. De komende tijd kunnen we elkaar hopelijk weer meer ontmoeten. Maar het feit dat we weer bijeen mogen komen, betekent niet automatisch dat we ons ook verbonden voelen. Wat zijn de spanningen die hierdoor worden opgeroepen en hoe gaan we daarmee om? Het jaarthema van 2022 is dan ook Vrijheid in verbondenheid. 

Graag nodigen wij eenieder uit om deel te nemen aan de officiële plechtige Dodenherdenking welke op woensdagavond 4 mei zal plaatsvinden in het Walkartpark te Zeist. 

Woensdag 4 mei 2022 – Dodenherdenking 

19.00 uur
Verzamelen voor het gemeentehuis. 

19.10 uur
Opstellen voor stille tocht:
– De slagwerkgroep van de drumfanfare Jonathan
– College van B& W & Gemeenteraad van Zeist
– 4 en 5 mei comité́
– Oud strijders en veteranen en Nabestaanden
– Politie en brandweer
– Oranje Comité́
– Raad van Kerken, Platform Levensbeschouwingen en religies 
– Publieke, maatschappelijke en culturele organisaties 
– Scouts
– Belangstellenden

19.15 uur
Vertrek stille tocht naar het monument in het Walkartpark, begeleid door de drumfanfare Jonathan.

19.25 uur
Aankomst Walkartpark, koraalmuziek door het Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap KZHM:

– Kort welkom door de voorzitter van het Zeister 4 & 5 mei Comité, de heer Martin Slootweg
– Toespraak door de burgemeester van Zeist, de heer Koos Janssen. 
– Voordracht door de heer Kees Leijte, nabestaande van Gerrit Leijte die in de oorlog vele Joden hielp. 
– Voordracht door Marit Donker, lid van de Jongerenraad.

20.00 uur
Twee minuten stilte.

20.02 uur
Wilhelmus en kranslegging.
Daarna is er de gelegenheid ook kransen of bloemen te leggen bij het Indisch Monument en het Joods Monument. 

Donderdag 5 mei 2022 – Bevrijdingsdag 

09.00 uur:
Ontsteken bevrijdingsvuur door wethouder Marcel Fluitman. 

09.30 uur:
Wethouder Fluitman onthult op uitnodiging van Het Geheugen van Zeist en de stichting 4 en 5 mei Comité Zeist een gedenksteentje ter herinnering aan Gerrit Leijte voor de 2e Dorpsstraat 32B.

Zaterdag 7 mei 2022 

15.00 uur
Bevrijdingsconcert Zeist 2022, georganiseerd door de Stichting Muziekstad Zeist, op Het Rond voor het gemeentehuis. 

Het concert zal worden gegeven door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. majoor Patrick Curfs. Gastsolist is Martin van de Starre. 

Het orkest presenteert haar programma “Meet the Orchestra”.
Burgemeester Koos Janssen zal het concert openen. 

Voorafgaand aan het concert zijn er tussen 12.00 uur en 14.00 uur historische voertuigen van “Keep them Rolling” bij het Rond aanwezig als onderdeel van de route “Operation Faust”. 

19.45 uur
Bevrijdingsconcert ‘Vrijheid in Nederland’. Georganiseerd door de SEZ, in de Oude Kerk (1e Dorpsstraat).